De missie uit onverwachte hoek !Wie had dit kunnen bedenken of in kunnen schatten ?
Voor ons is het de wereld op zijn kop !
Het team (enkel Facebook) actief vanaf 2007.
Op de dag van vandaag zijn we zeker trots dat de community uitgegroeid is naar een serieus aantal volgers.

De diversiteit van verschillende sectoren en lagen van de bevolking in onze community maakt het boeiend en interessant.
Natuurlijk zijn we door deze ervaringen ook meer ontwikkeld wat onze kers op de taart is.
Het team is zoals u weet begonnen om ook een vuist te maken tegen politieke beslissingen en hoe men tracht de transportsector manipuleren.

Vol vertrouwen hangen we de nieuwe missie van ons aan de grote klok en schreeuwen het van de daken.

Wij zullen een eenheid krijgen tussen de chauffeurs.
Wij zullen een vuist maken en de muur neerslaan.

Chauffeursbelangen, Transporteffect is officieel opgezet om niet met een luchtkasteel aan te komen.
Strijdlustig begonnen we te bouwen aan de missie.

De onverwachte muur.

De beroepssector spreekt.

Een eenheid creëren blijkt nu al onze eerste grote uitdaging te zijn.
Wie had het gedacht ? Als er een sector is die klaagt en inziet dat men ons in de hoek drukt dan is het wel deze sector.
Leden moeten wij hebben om wapens en middelen te creëren die het tij kunnen en moeten keren!!

De missie is in volle gang en we zien dat leden zich nu aanmelden en achter ons scharen maar de massa moet het maken.

Zonder officiële betalende leden is er niets voor u en ons te bewerkstelligen.

Als u nog geen lid bent meld u dan aan !

We moeten laten zien wie we zijn als beroepschauffeurs en de massa aanmeldingen gaan geschiedenis maken.
Tijd is echter niet in ons voordeel dus het is van essentieel belang dat u zich aanmeldt als u dit nog niet heeft gedaan.

Buiten alle andere voordelen als lid zijnde is het hoofddoel om de stem kracht bij te zetten.

Ons team is er voor u. En u bepaalt of u het tij wilt keren.

www.chauffeursnieuws.com
www.transporteffect.nl
www.chauffeursbelangen.nl

Een campagne om sterk te worden is nodig !Zoals u gemerkt zult hebben zijn we actief begonnen met een campagne om sterker te worden in de maatschappij.
Vragen via mail en persoonlijke berichten is een feit geworden en we zijn blij deze te mogen ontvangen.

Het team is blij dat de beroepschauffeurs in Nederland en België inzien dat met niets doen de situatie niet zal verbeteren.

Een top 3 van de meest voorkomende vragen die we ontvangen.

Met stip op 1 :

De vraag waarom we lidmaatschap geld vragen en niet eerst bewijzen ?

Ons team is van mening dat er wel degelijk in het belang van de beroepschauffeur steeds wordt gehandeld door ons.
Zo hebben we al meer dan honderd artikelen gepubliceerd en men kan weten waar we voor staan.
Echter zijn wij geen supermarkt of een bedrijf waar u producten koopt.

Wij kunnen niet voorwaarts zonder officiële betalende leden.
In het verleden zijn er tal van groepen geweest die enorm hun best hebben gedaan om ook uw belangen te behartigen. Dit zonder dat er een betaalde lidmaatschap aan vast zat.

In onze ogen kom je dan voor beperkingen te staan zoals financieel en waarde aan de woorden toegekend, waardoor er uiteindelijk geen verschuiving gerealiseerd kan worden.
Officiële leden hebben is van essentieel belang.

Wij vinden nu dat het woord aan u is of u überhaupt het vak wil zeker stellen voor de toekomst en met goede voorwaarden.

Als de eenheid niet tot stand komt dan kunnen we nooit een volwaardige oppositie zijn tegen de beslissingen van politiek of vanuit de EU.
De ervaring leert ons dat we niet alles uit de kast kunnen halen met de hoop dat men in een later stadium bij ons gaat aansluiten.
Het verleden van andere organisaties leert ons dat men dan voor een onverwachte muur kwam te staan die veel energie en kapitaal heeft gekost.

Wij moeten beslagen het ijs betreden oftewel met de voetbalschoen aan, aan de wedstrijd deelnemen.
De vele artikelen die we hebben gepubliceerd zou u een duidelijk beeld moeten geven waarvoor we staan.

Vraag 2 :

Waarom 20 euro?

Wij vinden 20 euro voor een jaar echt wel nodig om te laten zien dat we een serieuze organisatie zijn naar de politiek toe.
Wij vinden ook dat iedereen het makkelijk moet kunnen betalen en we moeten danook voor de massa gaan.

De huidige vakorganisaties vragen aanzienlijk meer lidmaatschapsgeld waar in onze ogen weinig tegenover staat. Wij willen u duidelijkheid geven door een eenmalig klein bedrag te vragen en gelijk voor een heel jaar.
Ook kunnen wij u laten zien in dat jaar dat het niet te laat is en dat wel degelijk verschil kan worden gemaakt.

Vraag 3 :

En wat als u niet genoeg leden kan krijgen ?

Allereerst gaan we hier niet vanuit! Een beroepschauffeur weet zeer goed als er niemand opstaat zoals wij, dat men in koopkracht en werkzaamheden enorm achteruit zal gaan.
Men ziet ook de duidelijke lijn die politiek en organisaties volgen tot het uitbannen van de westerse chauffeur.

Leden krijgen in ieder geval van ons een jaar lang wat we beloven en ook daarbij actueel nieuws van de dag.
Mocht er binnen een jaar van uw lidmaatschap onvoorziene omstandigheden voorkomen dat we abrupt moeten stoppen, dan is het simpel en men krijgt het geld terug !!
(Dit staat zwart op wit dus)

Ons team is er om voor de beroepschauffeur op te komen, niet om de beroepschauffeur te benadelen!

Leden zijn een vereiste dus wanneer geen lid....
Registreer u dan NU !

I HAVE A DREAM !

De beroemde woorden die velen kennen.

Ook deze man kreeg te horen dat het onmogelijk was en men zei dat het nooit kan of zal veranderen. De geschiedenis bewijst het tegendeel.

De transportsector kampt al jaren met afwachtende instellingen van de werknemers en zonder de kracht om hun stem te laten horen.
Als marionetpoppen wordt er gedaan wat er wordt opgelegd en men laat alles gebeuren met de instelling niets kan veranderen.

Opgeven, afwachten en accepteren staat niet bij ons in de boeken beschreven.
Bij ons staat beschreven dat de transportsector de machtigste sector is van alle economieën.
Bij ons staat ook beschreven dat de werknemers bepalen hoe de balans moet zijn tussen politiek en arbeiders.

Uiteraard doet politiek er alles aan om verdeeldheid te houden en te creëren onder arbeiders.
In de transportsector slaagt de politiek er bijzonder goed in en huidige vakbonden blijven stil.

Wij zijn verheugd dat men nu de kans grijpt om een eenheid te vormen bij ons !
Hiermee kunnen we laten zien wat de transportsector betekent en wat zijn kracht is in de maatschappij.
De tijd van afwachten en ons goede hart keer op keer te tonen is voorbij volgens ons.

De beroepschauffeurs hebben meerdere jaren laten zien dat we het goede voor hebben voor onze maatschappij echter zien we geen beloning ervoor terug.

In tegendeel juist !

Niets is te laat ! Er moet weer over de CAO onderhandeld worden en het Mobiliteitspakket ligt op de tekentafel.
Wel is het zo, als het af is dan weten we waar we de aankomende vijf jaar aan toe zijn !
Ook terug draaien van beslissingen is in de regel nooit een optie dus we zullen nu onze stem moeten laten horen.

De aanmeldingen komen binnen en we gaan voor minstens 51 procent van de beroepschauffeurs die lid moeten worden.

Word lid ! Maak geschiedenis !

www.chauffeursnieuws.com
www.chauffeursbelangen.nl
www.transporteffect.nl

Met 1 hand een olietanker tegenhouden !Iedereen kan nagaan dat dit onmogelijk is en zo ook wij.
Vanuit een realistisch oogpunt moeten wij zorgen dat het onmogelijke werkelijkheid kan worden.

Is het te laat ? Wij denken nog niet. Volgend jaar zijn er CAO onderhandelingen en het Europese mobiliteitspakket ligt nog op de tekentafel.
De vraag komt wel op of er wel een medicijn is voor de zieke Westerse transportmarkt.

Ons team is er van overtuigd dat het medicijn ontwikkeld kan worden samen met uw steun.

Hier spreken we over de beroepschauffeurs maar indirect over elke burger.
Wij denken dat het in belang is van de hele maatschappij als de Westerse transportsector in handen blijft van de Westerse maatschappij.

Iedereen begrijpt wel dat de transport de motor is van de algemene economie. Wij willen dit in eigen handen houden.
Dit kan alleen door ons als beroepschauffeurs te verenigen.
Wij Nederlanders hebben de naam om voorop te lopen en nu is het de tijd om onze naam hoog te houden !

Ons team heeft het startschot gegeven aan de ongeveer 74.000 beroepschauffeurs om de kans tot samenwerking en eenheid tot stand te brengen !

Wij Nederlanders zullen geen Nederlanders zijn als we geen plan hebben en onze buren België en Duitsland uitnodigen om met ons allen mee te strijden.
750.000 beroepschauffeurs kunnen dan niet een alleen een olietanker stoppen, nee die kunnen hele zeeën bedwingen.

Is dit een utopie (sprookje) ?

Dat zal de toekomst ons moeten leren. Feit is nu dat we onderaan moeten beginnen om de eenheid onder de chauffeurs te creëren.

Als dit niet lukt even goede vrienden onze teamleden hebben alles geprobeerd binnen onze macht en zullen onszelf niets hoeven verwijten.

MAAR ALS HET LUKT, dan kunnen we naar de volgende stap om druk te zetten achter politieke beslissingen als we het er niet mee eens zijn als sector.
Van daaruit uit kunnen we dan samen pakken met onze buren.

Het kleine aantal oppositie dat we de afgelopen dagen hebben ontvangen zien wij meer als niet op de hoogte zijn van wat wij bewerkstelligen, danwel van reageren uit naam van andere organisaties waarop wij commentaar leveren.

Voor ons telt de massa en die geeft ons hoop dat het KAN anno 2018.

Uiteraard kan men denken aan het gun aspect met betrekking tot lidmaatschapsgeld van onze organisatie.

Echter, al zouden we verdere stappen gratis willen doen.
(Zoals we de laatste jaren hebben gedaan)

Dan lopen we toch tegen het feit aan dat de rest van de wereld niet gratis werkt of hun diensten aanbiedt waarop we ook aangewezen zijn.

Het feit is ook dat klikken of volgers niet telt als officiële leden en een lidmaatschap bedrag is hoe je het went of keert een vereiste.

Zit niet stil, wacht niet af, maak geschiedenis samen met ons !

Word lid ! De eerste stap moet gezet worden !

Nieuw tijdperk kan zeker tot stand komen ten goede van onze sector ! ! !

https://www.chauffeursbelangen.nl/inloggen/singup.php